Δομή/Λειτουργία

Το Εργαστήριο διεξάγεται κανονικά κατά τη διάρκεια ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους και οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να ασκηθούν επιτυχώς σε εργαστηριακές ασκήσεις:

Bullet   Ψηφιακής Σχεδίασης,
Bullet   Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών,
Bullet   Μικροεπεξεργαστών.

Στους φοιτητές παρέχεται για τη διεξαγωγή της Εργαστηριακής Ενότητας:

Bullet   το βιβλίο των εργαστηριακών ασκήσεων,
Bullet   σειρά βιντεοδιαλέξεων (webcasts), υλικού υπερκειμένου, καθώς και άλλο Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό (Ε.Δ.Υ.) σε ηλεκτρονική μορφή,
Bullet   πλακέτες, ηλεκτρονικά στοιχεία, ολοκληρωμένα κυκλώματα, και
Bullet   λογισμικό προσομοίωσης.

Προβλέπεται η πραγματοποίηση οκτώ (8) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ) ανά ακαδημαϊκό έτος για την υποστήριξη των αντικειμένων τα οποία πραγματεύονται οι εργαστηριακές ασκήσεις και την υποβοήθηση των φοιτητών στη κατανόηση και πραγματοποίηση των ασκήσεων. Οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται σε μηνιαία βάση μέσω CENTRA και θα είναι διάρκειας περίπου 2 ωρών η καθεμία.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις των Ψηφιακών Συστημάτων υλοποιούνται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να πραγματοποιείται κατ' οικον, ενώ η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση ασκήσεων σε εργαστηριακό περιβάλλον στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων στο ΕΑΠ στην Πάτρα (Τσαμαδού & Αγίου Ανδρέου).

Ενδεικτικός Κατάλογος Εργαστηριακών Ασκήσεων

Ψηφιακή Σχεδίαση

 1. Δυαδικές Λογικές Πύλες
 2. 'Aλγεβρα Boole/ Συνδυαστικά Κυκλώματα
 3. Αθροιστές/ Αφαιρέτες
 4. Πολυπλέκτες/ Αποπλέκτες
 5. Κωδικοποιητές/ Αποκωδικοποιητές
 6. Flip-Flops/ Απαριθμητές/ Καταχωρητές

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

 1. Βασικές Διαδικασίες Σχεδίασης μιας Απλής Αρχιτεκτονικής
 2. Η Αριθμητική - Λογική Μονάδα
 3. Η Μονάδα Δεδομένων
 4. Η Μονάδα Ελέγχου
 5. Συνολική Υλοποίηση της CPU

Μικροεπεξεργαστές

 1. Χειρισμός Δεδομένων
 2. Αριθμητικές Πράξεις
 3. Εντολές 'Aλματος ή Διακλάδωσης
 4. Λογικές Πράξεις - Περιστροφή/Ολίσθηση
 5. Σωρός
 6. Ταξινόμηση/ Αναζήτηση

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα