Πρόσθετο Ηλεκτρονικό Υλικό Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων

 

Στην σελίδα αυτή, θα βρείτε συνδέσμους για να κατεβάσετε (εφόσον το επιθυμείτε) το πρόσθετο ηλεκτρονικό υλικό της ενότητας.

Bullet   Λογισμικό (software) ψηφιακής σχεδίασης: CircuitMaker Student v6.2c
 
Bullet   Λογισμικό (software) αρχιτεκτονικής υπολογιστών: MAX+PLUS II BASELINE Software Version 10.2
 
Bullet   Λογισμικό (software) μικροεπεξεργαστών: 8085 Simulator v1.3.7
 
Bullet   Φύλλα δεδομένων (datasheets) των ολοκληρωμένων που χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις
 
Bullet   Υλικό σε μορφή Υπερκειμένου
 
Bullet   Πρωτότυπες ασκήσεις