Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Η Εργαστηριακή Ενότητα των Ψηφιακών Συστημάτων θεσπίστηκε για να προσφέρει τις βασικές γνώσεις υλικού (hardware) στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ και να συμπληρώσει τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την παρακολούθηση της Θ.Ε. ΠΛΗ-21. Η Ενότητα αυτή είναι υποχρεωτική για όσους/ες φοιτητές/ φοιτήτριες εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 και μετά. Για όσους/ες εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 η Ενότητα αυτή δεν είναι υποχρεωτική για όσο χρόνο ισχύει η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του έτους εισαγωγής τους, δηλαδή τα 6 χρόνια, αλλά όσοι/ες το επιθυμούν μπορούν να την παρακολουθήσουν. Δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτή έχουν όλοι/ες εκείνοι/ες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη Θ.Ε. ΠΛΗ-21, ή την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων. Την Εργαστηριακή Ενότητα των Ψηφιακών Συστημάτων μπορούν να την παρακολουθήσουν παράλληλα με τις όποιες Θεματικές Ενότητες (από 1 έως 3) επιλέξουν.

Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 1/9: 15:30-21:30

Σάββατο 2/9: 08:30-14:30

Κυριακή 3/9: 08:30-14:30

Ανακοινώσεις

Bullet   Η ανακοίνωση για την Εργαστηριακή Ενότητα «Εργαστήρια Ψηφιακών Συστημάτων»
Bullet   Διευκρινίσεις για την ενότητα

Σύνδεσμοι

Bullet   Δομή/Λειτουργία
Bullet   Οδηγός Σπουδών
Bullet   Πρόσθετο Ηλεκτρονικό Υλικό
Bullet   Το Βιβλίο του Εργαστηρίου
Bullet   Το Εξώφυλλο του Βιβλίου του Εργαστηρίου
Bullet   Ακολουθιακά Κυκλώματα
Bullet   Οι Διαφάνειες της 1ης ΟΣΣ
Bullet   Οι Διαφάνειες της 2ης ΟΣΣ
Bullet   Οι Διαφάνειες της 3ης ΟΣΣ
Bullet   Οι Διαφάνειες της 4ης ΟΣΣ
Bullet   Οι Διαφάνειες της 5ης ΟΣΣ
Bullet   Οι Διαφάνειες της 6ης ΟΣΣ
Bullet   Οι Διαφάνειες της 7ης ΟΣΣ (Νέες,8/4/2006)
Bullet   Οι Διαφάνειες της εμβόλιμης ΟΣΣ (4/5/2006)
Bullet   Οι Διαφάνειες της 8ης ΟΣΣ
Bullet   Διαφάνειες τελευταίας ΟΣΣ

Εργασίες

Bullet   Εργασία #1   (Οι Λύσεις της)
Bullet   Εργασία #2   (Οι Λύσεις της)
Bullet   Εργασία #3   (Οι Λύσεις της)
Bullet   Εργασία #4   (Οι Λύσεις της)

Δηλώσεις/Ξενοδοχεία

Bullet   Δήλωση τμήματος εργαστηριακής εξάσκησης
Bullet   Εγεγραμμένοι Φοιτητές
Bullet   Λίστα Ξενοδοχείων
Bullet   Χάρτης Ξενοδοχείων/Εργαστηρίου